Om Bjergsted Symfoniorkester

Bjergsted Symfoniorkester, BSO


er byens eneste fritidstilbud for unge og gamle musikere som ønsker å spille i et klassisk orkester. Orkesteret har normalt 4-5 konserter hvert år og består i dag av nærmere 45 medlemmer. Bastien Ricquebourg er nå orkesterets faste dirigent og kunstneriske leder.

 

Repertoaret er allsidig og på programmene står alt fra symfoniske verk og kirkemusikk, til viser og utdrag fra musikaler. Hovedvekten ligger vanligvis på klassisk orkesterlitteratur. De senere årene har orkesteret framført symfonier av bl.a. Beethoven, Brahms og Dvorak i tillegg til en rekke verk av Mozart, Haydn og Schubert, Sibelius, Grieg og Svendsen.

 

Bjergsted Symfoniorkester har tidligere vært kjent under navnet Stavanger Amatørsymfoniorkester, men endret navnet sitt våren 2022. Orkesteret er en god eksponent for samarbeidet i Bjergsted og for Bjergstedvisjonen. Som en del av byens fritidsmusikkliv, har orkesteret i alle år hatt tette bånd til musikerne i SSO, både som dirigenter, instruktører, solister og innleide støttespillere.

 

Orkesteret samarbeider med lokale kor, har hatt talentfulle ungdommer fra kulturskolen som solister og har på eget initiativ engasjert dirigentstudenter fra UiS til konsertoppdrag. BSO har engasjert en profesjonell dirigent, Bastien Ricquebourg, som fast kunstnerisk leder, og orkesteret er i vekst, både i kvalitet og kvantitet.

BSOs faste dirigent, Bastien Ricquebourg.


Etter å ha hatt flere oppdrag med orkesteret tidligere, ble Bastien i 2021 engasjert som BSOs faste dirigent for to sesonger. Denne kontrakten er nå forlenget. Bastien har vært ansatt som alternerende soloslagverker og paukist i Stavanger Symfoniorkester siden 2009. Fem år senere fullførte han masterstudiet i orkesterdireksjon ved Norges Musikkhøgskole med bl.a. Ole Kristian Ruud som professor. Han er fortsatt ansatt i SSO, men har dirigert orkestre både i Tyskland, Polen, Ungarn, Slovenia og Venezuela.

 

I Norge har Bastien dirigert bl.a. Trondheim Symfoniorkester, Forsvarets Stabsmusikkorps, Slagverkensemblet til Oslo- Filharmonien, KORK og SSO.  Han har hatt flere prosjekter med Sandnes Symfoniorkester og vært fast dirigent og kunstnerisk leder for Rogaland Ungdomssymfoniorkester 2015-2021. Han er også førsteamanuensis, hovedlærer og seksjonsleder for slagverk og pauke ved Universitetet i Stavanger.

Norske Symfoni-Orkesteres Landsforbund (NASOL) er en fellesorganisasjon og et serviceorgan for alle ikke-profesjonelle symfoniorkestre i Norge. I år feirer organisasjonen 75 år, og de nesten 60 medlemsorkestrene rundt i Norge markerer jubileet med å nevne det i sine konsertprogrammer. I jubileumsåret har NASOL ved hjelp av tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB kunnet bestille 8 nye orkesterverk og i tillegg gi støtte til konsertprosjekter.

Vår historie

1980

1991

2017

2020

2021

Orkesteret ble etablert i 1980 på initiativ fra byens kultursjef. Målet var å gi ikke-profesjonelle musikere en mulighet til orkesterspill og videre utvikling.

Formålsparagrafen sier også at orkesteret skal fremme interessen for klassisk musikk ved å gi ulike typer konserter, både tradisjonelle symfonikonserter og konserter ved bl.a. institusjoner i byen.

 

Solocellisten i Stavanger Symfoniorkester, Petr Cejka, var den som dirigerte orkesteret de første 5-6 årene. Senere har andre musikere og lærere fra Bjergstedparken hatt lederansvar for orkesterets konserter: Bobby Maliska, Per Dahl og Miroslav Lopucek.

Fra 1991 overtok cellisten Anders Moberg somorkesterets faste dirigent. Han ledet orkesteret med stort engasjement ogentusiasme helt fram til sommeren 2017.

I perioden etterpå har orkesteret hatt samarbeid med ulikedirigenter og dirigentstudenter, bl.a. Rune Furøy Johansen, Victor Molodojan, Aage Richard Meyer og Timothy Miller, som har dirigert ulike konsertprosjekter.

Christopher Quentin McMullen-Laird ble våren 2020 engasjert som ny fastdirigent for orkesteret, men korona-pandemien hindret de første planlagtekonsertene, og i juini samme år døde plutselig Christopher.

Fra og med høsten 2021 har Bastien Ricquebourg kontrakt som BSOs faste dirigent og kunstneriske leder.

Orkesteret har vært på flere utenlandsturer og hatt konserter i Pécs og Budapest (2011), LInz (2016) og Køln (2019).  Orkesteret har også deltatt på Europeisk orkesterfestival i Bergen (2018). Medlemmer i BSO er opptatt av å ivareta det gode miljøet internt og har fine sosiale sammenkomster som styrkersamholdet i orkesteret.

Vår styremedlemmer

Teresa Burgos

Styreleder

Bjarne Saltveit

Sekretær

Else Bjørgen Endresen

Vara

Bastien Ricquebourg

Dirigent

Kathrin Sandstad

Styremedlem

Arngrim Utskarpen

Kasserer

Ingeborg Asche

Vara

Vår besetning

1. og 2. violin

17

cello

5

fløyte

2

klarinett

2

horn

4

trombone

2

bratsj

6

kontrabass

2

obo

2

fagott

2

trompet

2

tuba

1

Oppdatert: 04.05.2024